Mobirise

School Prayer

May He support us all the day until the shades lengthen
and the evening comes and the busy world is hushed,
and the fever of life is over and our work is done, then may He give us a safe lodging, Holy rest and peace everlasting.

Amen


Mag Hy ons die hele dag onderskraag tot die skadus
lank word en die aand kom en die woelige wêreld stil is,
en die stryd van die lewe oor is, en ons werk gedoen is, mag Hy dan in Sy genade ons a veilige tuiste, Salige rus
en ewige vrede skenk.

Amen

© Copyright 2019 Linpark High School - All Rights Reserved   Last Updated 17 May 2019

best html templates